Hållbart trä som håller. Azobe i Norra Djurgårdstaden från Kärnsund Wood Link.Hållbart trä som håller, Kärnsund Wood Link.
Cederträ från Kärnsund Wood Link
Cederspån, PEFC­­™, Kärnsund Wood LinkCederspån, PEFC™, Kärnsund Wood Link
SPA-Plex en unik plywood för bastun, Kärnsund Wood Link.
Bastupanel från Kärnsund Wood Link.Bastusäsongen är här. Bastupanel från Kärnsund Wood Link.
Cumaru hårdträtrall, Kärnsund Wood LinkSmarta tillbehör för trallbygget, Kärnsund Wood Link.Smarta tillbehör och verktyg till tralldäcekt, Kärnsund Wood Link.
Lättviktsplywood i Albasia. Kärnsund Wood Link.Kärnsund Wood Link - Albasia lätt plywood
Kärnsund Wood Link - karnsund.se

FÖR BYGGHANDLAREN

Hjälp för dig som är bygghandlare.

Kundcenter 031-7786854 / order@karnsund.se

OM DU ÄR KONSUMENT

All försäljning av byggprodukter sker via bygghandeln.

Övriga produkter säljs bara direkt till företagskunder.

FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI

Hjälp för dig som arbetar i den tillverkande industrin.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

FÖR BÅTVARVEN

Hjälp för dig som är båtbyggare.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

Hållbart trä som håller. Azobe från Kärnsund Wood Link.
Årets bästa byggnad i Göteborg 2019
Spa-Plex bastuplywood, Kärnsund Wood Link.
Ny produkt - Spännverktyg till trallvirket, Kärnsund Wood Link.
Exklusiv bastupanel från Kärnsund Wood Link.
Növlek dold infästning av hårdträtrall. Kärnsund Wood Link.
Överliggare i Sbirisk Lärk
Överliggare i Jatoba FSC®, Kärnsund Wood Link
Ny produkt - Termopanel värmebehhandlad Furu, Kärnsund Wood Link
Fredrik Olofsson, Industrisäljare, Kärnsund Wood Link

TRÄMATERIAL DU LETAR EFTER

Välkommen till vår värld av exklusiva trämaterial.

Kärnsund Wood Link har direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i 40 år+. Du kan vara helt säker på att vi kan allt om trä, och att vi kan leverera trämaterial med rätt kvalitet, egenskap och profiler.

– SÅ ATT DU SLIPPER ATT LETA

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

– NATURLIGT HÅLLBARA ALTERNATIV

Certifierat trä från Kärnsund Wood Link

bygg

industri

marin

DOKUMENTATION