• Azobe trall - Kärnsund Wood Link

AZOBE TRALL

Lophira Alata

RED IRONWOOD är ett annat namn på det extremt hårda träslaget Azobe *.

Azobe trall kan på grund av sin styrka ersätta icke-organiska material i tyngre konstruktioner som kräver hög hållfasthet.

Exempel på användningsområden är

  • Brokonstruktioner
  • Kajer och andra hamnkonstruktioner
  • Decking i offentlig miljö
  • Terrasser
  • Slipers
  • m m

Detta afrikanska träslag kan på grund av sin täthet och struktur vara svårt att bearbeta och har en avtrubbande effekt på skärverktyg. Virket levereras därför ofta som färdigbearbetad vara och kan beställas som exakt kapad med en profil färdig för montering, eller som prefabricerad moduler.

Azobe* har en mörk rödaktig eller violett till brun färg. Porerna innehåller ljusa mineral som bildar ränder i virket. Splintveden är ljust rosa till vit med en gradvis övergång till kärnveden. Limning kan innebära problem på grund av virkets täthet och oljehalt.

* Azobe går ibland under namnet Bongossi.

CERTIFIERAD AZOBE TRALL

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

AZOBE - NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Klicka på bilden för att se projektbilder.