KÄRNSUND FÖRSTÄRKER INKÖPET

Nu har vi förstärkt inköpsorganisationen och välkomnar vår nye inköpare Tim Nilsson till inköpsteamet och vårt sköna gäng i Kållered.

Välkommen Tim!