FASADPANEL SOM FÖRR

Alla har vi väl någon gång fått se eller uppleva hur fantastiskt frisk en träpanel kan vara på ett äldre hus.

Förr i tiden var det mer vanligt att välja tätvuxet trä av hög kvalitet när man byggde hus. Något som kan gå förlorat när man väljer att byta ut träfasaden i samband med tilläggissolering eller renovering.

Det finns dock alternativ som faktiskt är bättre än den gamla fina träpanelen man kanske måste byta ut.

När du väljer vår FSC®-certifierade träpanel i Sibirisk Lärk (med växtplats i Sibirien) så får du ett tätvuxet virke som dessutom innehåller andra goda egenskaper för naturlig hållbarhet.