NOBELWOOD TRALL

Nobelwood är en 100% miljövänlig produkt tillverkat av FSC®-certifierat trä, och har en unik hållbarhet på grund av den avancerade modifieringsprocess materialet har gått igenom.

Råmaterialet är Radiata Pine som impregneras med en vattenlöslig biopolymer som är producerad av restprodukter ifrån jordbruket. Efter att ha blivit impregnerat torkas och värmebehandlas Nobelwood, vilket startar en reaktion mellan biopolymeren och träcellerna. Slutresultatet blir en träcell som blir resistent mot mikroorganismer.

Unika egenskaper

– Rötbeständighetsklass 1 (som Teak)
– FSC-märkt
– Låg vikt och lätt att bearbeta
– Lång hållbarhet, upp till 50 år
– Kvistfritt
– Hög motståndskraft mot syra och lut
– Inga restriktioner vid återvinning

Nobelwood är ett bioimpregnerat och värmebehandlat trämaterial med unika egenskaper som gör det lämpligt för flera olika tillämpningsområden. Du kan använda Nobelwood för allt ifrån utomhuspanel och trall till fönstermaterial, båtdäck och inredningar.

Utseendet påminner om Valnöt och är lika rötbeständigt som Teak. Om Nobelwood lämnas obehandlat får det med tiden en vackert silvergrå yta.

CERTIFIERAD NOBELWOOD TRALL

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

fsc swe 120

DIMENSIONER & PROFILER
NOBELWOOD TRALL 21×140 MM A-RILLAD/B-SLÄT
NOBELWOOD 25×150 MM SÅGAD

nobelwood trall

NOBELWOOD TRÄDATA
VANLIGA NAMN NOBELWOOD (RÅVARA RADIATA PINE)
VETENSKAPLIGT NAMN PINUS RADIATA
URSPRUNG NYA ZEELAND
PRODUKTBLAD
karnsund-wood-link-download-pdf-icon-60  LADDA HEM PRODUKTBLAD
HANTERINGSANVISNING

HANTERINGSANVISNING

För infästning skall rostfri trallskruv användas i en kvalitet från A2 till A4, då detta minskar risken för missfärgning. Välj A4-kvalitet i miljöer som innebär större risk för korrosion. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Om trallen förborras skall detta enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Rekommenderad dimension på trallskruven för en 21 mm trall är minst 4,2×55 mm. Vi rekommenderar ett regelavstånd på 450 mm. Skruva varje trallbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering. Montera trallen med den rillade sidan vänd uppåt och med minst 6 mm mellan brädorna. Den släta sidan kan användas som ovansida men notera att denna sida är avsedd som undersida och kan därför ha märken från emballering och truckgafflar. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Nobelwood behöver inte ytbehandlas ur hållbarhetsynpunkt, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. Före montering ska trallen förvaras skyddad från direkt sol och regn, och med god genomluftning. Acklimatisera trallen till de förutsättningar som skall gälla vid monteringstillfället.

CERTIFIERINGAR

fsc-swe-karnsund-wood-link-34

Nobelwood trall från Kärnsund Wood Link är FSC®-certifierad.

sundahuswebb

BYGGVARUDEKLARATION
karnsund-wood-link-download-pdf-icon-60  LADDA HEM BYGGVARUDEKLARATION