pefc

BREDDAT SORTIMENT AV CERTIFIERADE VAROR

KÄRNSUND WOOD LINK ÄR NU ÄVEN PEFC™-CERTIFIERADE

En ökad efterfrågan på certifierade varor gör att vi successivt breddar vårt sortiment av certifierade varor.

Sedan mer är 10 år har Kärnsund Wood Link arbetat med FSC®-certifierade varor. Genom att addera en certifiering enligt PEFC Chain-of Custody, kan vi nu erbjuda våra kunder ett bredare sortiment av bland annat certifierade träfiberskivor och plywood.

En PEFC-certifiering ger oss också bättre möjligheterna att erbjuda certifierat massivträ från Nordamerika då utbudet av FSC-certifierat därifrån är begränsat.

Vi tror att efterfrågan på certifierade varor kommer att öka ytterligare i takt med att slutkunderna ställer allt högre krav på produkternas spårbarhet.

”Vi vill precis som våra kunder att man så långt som möjligt skall känna sig trygg  med att valet av de varor man köper bidrar till ett hållbart och rättvist skogsbruk.” – Säger Mats Asserlind, COO och spårbarhetskoordinator på Kärnsund Wood Link.

Läs mer om Kärnsund Wood Links spårbarhetsarbete här >