ISO-CERTIFIERING

HÖG KVALITET PÅ KÄRNSUND WOOD LINK

Nu är Kärnsund Wood Link certiferat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

”Vi arbetar ständigt med att förbättra våra inre och yttre processer, och ISO-certifieringarna är ytterligare ett led i att förstärka vår kundkvalitet”, säger Mats Asserlind som är COO på Kärnsund Wood Link.

Kärnsund Wood Link AB har genomgått en kvalitetssäkring av sitt ledningssystem och har blivit ISO Certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

När ett företag certifieras kan kunderna vara försäkrade om att organisationen ökat sin effektivitet och att den genomgår ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten i sitt arbete. Vi är övertygade om att denna satsning ska komma såväl våra kunder som oss själva till stor nytta.

Ett stort tack till Ann-Sofie Gustafsson och övriga på SamCert för assistansen i certifieringsarbetet!

Läs mer här>