Hållbart trä som håller. Azobe från Kärnsund Wood Link.

PREFAB MED HÅLLBART TRÄ SOM HÅLLER

Istället för stål och betong

Träslaget Azobe som är grunden i de flesta av våra prefabricerade träkonstruktioner, kan på grund av sin naturliga styrka och hållbarhet ersätta stål och betong i t.ex. broar och andra tyngre konstruktioner. Azobe är också toppvalet för trädäck, bänkar och andra träkonstruktioner i parkmiljöer med krav på hög hållbarhet och slitstyrka.

Jämfört med processade material innebär valet att bygga i trä i allmänhet en positiv miljöeffekt.

Vår Azobe är alltid FSC®-certiferad.