Byggprojekt Skeppsbron - Kärnsund Wood Link levererar Azobe, Bilinga och Okan

PROJEKT SKEPPSBRON

KÄRNSUND WOOD LINK LEVERERAR AZOBE, BILINGA OCH OKAN.

När göteborgarnas nya centrala mötesplats växer fram vid hamnen är det med hardwood från Kärnsund Wood Link.

Skeppsbron blir ett nytt resecentrum och ett kajstråk där människor kan träffas och njuta av den fina hamnmiljön.

Massivträ i form av hardwood som AzobeBilinga och Okan från Kärnsund Wood Link används för kajkonstruktion, avbärare och till extra hållbara sittmöbler.

Läs mer om Skeppsbron här >

Här hittar du mer information om massivträ ifrån Kärnsund Wood Link >

Kontakta våra trätekniska experter på telefon 031-778 68 54 för mer information.