Kärnsund Wood Link - Hållbart trä som håller
Kärnsund Wood Link - Hållbart trä som hållerKärnsund Wood Link - Hållbart trä som håller
Kärnsund Wood Link - Hållbart trä som hållerKärnsund Wood Link - Hållbart trä som håller
Kärnsund Wood Link - Hållbart trä som hållerKärnsund Wood Link - Hållbart trä som håller

FÖR BYGGHANDLAREN

Hjälp för dig som är bygghandlare.

Kundcenter 031-7786854 / order@karnsund.se

OM DU ÄR KONSUMENT

All försäljning av byggprodukter sker via bygghandeln.

Övriga produkter säljs bara direkt till företagskunder.

FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI

Hjälp för dig som arbetar i den tillverkande industrin.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

FÖR BÅTVARVEN

Hjälp för dig som är båtbyggare.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

giftfri trall
k-plywood ce2+
  • Kärnsund Wood link firar 50 år med trä

BEGRÄNSNINGAR PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET

Vi följer myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridning och ställer därför tillsvidare in all uppsökande verksamhet.

Detta innebär att alla fysiska kund- och leverantörsbesök ställs in. Kontakt kommer dock precis som tidigare att upprätthållas via telefon och email samt annan media.

Vårt lager hålls tillsvidare öppet för in- och utleveranser.

Vi följer myndigheternas rekommendationer avseende försiktighet med kontakt och hygien. Skylt med information om förhållningsregler kommer att finnas i anslutning till entré till kontor och lager.


TRÄMATERIAL DU LETAR EFTER

Välkommen till vår värld av exklusiva trämaterial.

Kärnsund Wood Link har direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i 50 år+. Du kan vara helt säker på att vi kan allt om trä, och att vi kan leverera trämaterial med rätt kvalitet, egenskap och profiler.

– SÅ ATT DU SLIPPER ATT LETA

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

– NATURLIGT HÅLLBARA ALTERNATIV

Certifierat trä från Kärnsund Wood Link

bygg

industri

marin

DOKUMENTATION