BRANDIMPREGNERAT TRÄ TILL PROJEKT SYLTLÖKEN

När Månsson Fastigheter bygger Projekt Syltlöken görs inklädnad med brandimpregnerad och värmebehandlad furu från Kärnsund Wood Link.

Projektet byggs med passivhusteknik och sker på ett effektivt sätt som ger ett lågt energiuttag i materialval och under byggnationen. Smarta val ger också lägre driftkostnader i framtiden.

Inklädnad av stora delar av fasaden görs med brandimpregnerad och värmebehandlad furu i flera olika profiler och dimensioner. För ökad effektivitet i byggprocessen har materialet exaktkapats innan leverans och leveranslogistiken har anpassats efter byggplanen.

Leverans har skett genom byggmaterialåterförsäljaren J. Gustavssons Byggmaterial och installation har gjorts av K21 Entreprenad.