Board skivmaterial Kärnsund Wood Link

LINSPÅNSKIVOR

  • Dörrkärna - Linspånskivor - Kärnsund Wood Link

LINSPÅNSKIVOR

Kärnsund Wood Link hjälper träförädlande industri med smarta och effektiva val av linspånskivor för optimering av kvalitet, tillverkning och lönsamhet.

Linspånskivan är en produkt som används som kärna i bl a dörrar, möbler och partitioner på grund av sin låga densitet samt brandskyddande, förstyvande och ljuddämpande egenskaper.

Oavsett om det handlar om skivor för tillverkning av möbler, dörrar, partitioner eller andra specialtillämpningar, kan vi leverera kundanpassade kärnor och formatsågade skivor för att möta specifika tillverkningsbehov.

Linspånskivor tillverkas av linväxtens fiberrika stjälk, och är som en restprodukt ifrån jordbruket en miljöriktig produkt.