ATT BYGGA STORT I HÅLLBART TRÄ SOM HÅLLER

ISTÄLLET FÖR STÅL OCH BETONG

Träslaget Azobe som är grunden i de flesta av våra prefabricerade träkonstruktioner, kan på grund av sin naturliga styrka och hållbarhet ersätta stål och betong i t.ex. broar och andra tyngre konstruktioner.  Azobe är också toppvalet för trädäck, bänkar och andra träkonstruktioner i parkmiljöer med krav på hög hållbarhet och slitstyrka.

Jämfört med processade material innebär valet att bygga i trä i allmänhet en positiv miljöeffekt.

Trä kolliderar aldrig med det omgivande landskapet, utan smälter in som en naturlig del i stort sett i vilken miljö som helst. När du väljer en prefabricerad konstruktion från Kärnsund Wood Link får du en miljöriktig, slitstark lösning i hållbart trä som håller.

UNIKA TRÄSLAG

Träslaget Azobe och de andra kompletterande träslag vi använder har unika egenskaper och kan på grund av naturlig styrka utan tillsatser eller modifiering ersätta stål och betong i tyngre konstruktioner. Azobe används t ex till träbroar och andra tuffa miljöer med stora krav på styrka och hållbarhet såsom kajer och hamnkonstruktioner, vägräcken, decking i publik miljö, slipers m.m

JÄMFÖRELSE AV TRÄSLAG

När du har bestämt dig för att välja att bygga din konstruktion i trä, behöver du välja vilket träslag som skall användas. Förutom rent estetiska värden är det viktigt att du väljer ett träslag som är tekniskt riktigt för just din tillämpning. För att förenkla urvalsprocessen kan du i jämförelsetabellen nedan få en schematisk överblick av de tekniska egenskaperna för naturlig Azobe jämfört med furu som ibland används i modifierad form för vissa enklare konstruktioner. I denna tabell har vi fokuserat på viktiga naturliga egenskaper som hållfasthet, rötbeständighet och slitstyrka.

AZOBE STYRKA D70
FURU* C18
AZOBE HÅLLBARHET DC 1
FURU* DC 4
AZOBE HÅRDHET Brinell 10,1
FURU* Brinell 1,5

* Avser Furu som inte har tryckimpregnerats eller ytbehandlats.

EGENSKAPER SOM GER LÅGT UNDERHÅLL

Att använda Azobe i en prefabricerad konstruktion av trä är det långsiktigt mest kostnadseffektiva valet. Den mest uppenbara fördelen är den ökade livslängden på grund av högre slitstyrka och minskad risk för rötangrepp (i många fall kan Azobe hålla i 5o år eller längre), men även minskade kostnader för löpande underhåll bidrar till den positiva kalkylen.

BRA FÖR MILJÖN

Azobe och andra träslag du köper från Kärnsund Wood Link är alltid certifierat via FSC® eller annat certifieringssystem. Att använda ett miljöcertifierat hårdträ som alternativ till processade material som stål och betong, minskar i allmänhet byggprojektets miljöpåverkan dramatiskt.

* I kalkylverktyget benämns “Azobe” som “Ekki (Lophira alata)”.

fsc swe 120

PROJEKTSTÖD OCH PRODUKTION AV PREFABRICERADE LÖSNINGAR

Kärnsund Wood Link har levererat prefabricerade lösningar i extra hållbara träslag i mer än 40 år.

Vi är experter på miljöcertifierade hållbara träslag som håller, och vi hjälper våra kunder att navigera rätt avseende materialval och de mest kostnadseffektiva lösningarna – Så att det blir rätt från början.

Tillsammans med våra underleverantörer som utför design, konstruktion och produktion, har vi hög förmåga och stor kapacitet att leverera stora projekt. I samarbete med våra underleverantörer har vi full kontroll på hela kedjan från materialförsörjning till färdig produkt. Vilket gör det möjligt att säkerställa leveranser baserade på trämaterial som kräver lång ledtid från skog till färdig leverans.

Allt vårt hårdträ kommer från certifierade skogsbruk. På Kärnsund Wood Link ligger vi alltid i framkant avseende handel med certifierade trävaror, och kan tidigt i processen ge miljöorienterad rådgivning inför kritiska materialval. Materialförsörjningen sker utan mellanhänder vilket gör att vi tillsammans med vår leverantör har full kontroll på hela certifieringskedjan.

PROJEKTSTÖD

 • RÅDGIVNING

  Trä är ett levande material som har tydliga miljömässiga vinster. Vi hjälper till med träteknisk och miljöorienterad rådgivning inför ditt projekt.

 • MATERIALVAL OCH DIMENSIONERING

  Vi hjälper dig med val av rätt träslag anpassat till hållbarhetskrav, konstruktionslösningar, utseende och ekonomi för ett framgångsrikt projekt.

 • DESIGN

  Vi har en stor erfarenhetsbank och kan förmedla designidéer från liknande projekt, där vi väger samman helheten för livslängd, teknik, funktion, utseende och totalekonomi.

 • KONSTRUKTION

  Genom våra underleverantörer erbjuder vi konstruktionsstöd i form av rådgivning eller hela vägen till en detaljerad konstruktion.

PRODUKTION

Kärnsund Wood Link har ett strategiskt samarbete med Holländska Wijma Kampen B.V. där vi är exklusiv distributör av deras program av hårdträlösningar i Sverige och Finland.

Wijmas värdekedja löper hela vägen från egna lokala avverkningsrätter till färdig produkt i egen sågverks- och produktionsenhet.

Deras projektavdelning arbetar med alla arter av hårdträ som används i byggnadsindustrin, och kombinerar dessa kunskaper med en omfattande praktisk erfarenhet. Wijmas team av experter genomför strukturella beräkningar, utarbetar specifikationer samt levererar färdiga ritningar för alla typer av projekt.

Man har stora lager av hårdträtimmer i en mängd olika varianter. De egna avverkningsrätterna tillsammans med den höga lagerkapaciteten och egen produktion gör att vi tillsammans med Wijma kan erbjuda snabba leveranser med en hög grad av konfektionering av material och färdiga lösningar.

RING VÅRA TRÄTEKNISKA EXPERTER

HANS PETTERSSON

HANS PETTERSSON

T. 031-778 68 59
F. 031-16 33 96
hans.pettersson@karnsund.se