SIBIRISK LÄRKPANEL

Larix sibirica

Sibirisk Lärk är ett tätvuxet träslag med en stor andel av kärnträ. Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl a på grund av ett högt innehåll av syra och harts.

Sibirisk lärkpanel ifrån Kärnsund Wood Link växer i ett område med permafrost som ger en extremt långsam tillväxt, och ett trämaterial med mycket täta årsringar.

ALLTID PÅ LAGER

ENKELFAS FALS 21×143 MM
DUBBELFAS FALS 21×118 / 143 MM
KLÄDSEL- / LOCKBRÄDA 21×93 MM
KLÄDSELBRÄDA 21×118 / 143 MM
LOCKLÄKT 21×45 MM
RAKKANTAD FALS 21×143 MM

KUNDANPASSAT

Vi har ett stort lager av råämnen på lager för snabb hyvling av kundanpassade profiler och dimensioner.

CERTIFIERAD SIBIRISK LÄRKPANEL

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

LÄRKPANEL I EN BÄTTRE SORTERING

Kvalitetsklasser på sågat timmer från Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83 i sorteringarna 1 – 6. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led.

Vår lärk sorteras första gången vid sågning i Ryssland där vi plockar bort kvalitetssorteringarna 5 & 6. När sedan hyvlingen görs i Sverige sker ytterligare en sortering för att säkerställa en hög och jämn kvalitet som bara är baserat på klasserna 1 – 4 med en begränsad del av klass 4.

Nedan följer en förenklad beskrivning av sorteringsbegrepp för sågad vara enligt GOST. Bilderna nedan visar hyvlad vara.

GOST KLASS 1

lärk gost klass 1

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 14 mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kådlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

GOST KLASS 2

lärk gost klass 2

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 18 mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kådlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

GOST KLASS 3

lärk gost klass 3

Friska kvistar upp till tre stycken per meter och med en max diameter på 25 mm får förekomma på brädans yta och i begränsad omfattning på kanterna. Kådlåpor och blåträ får förekomma i begränsad omfattning. Märg får förekomma och svartkvist på kanter får förekomma enstaka. Svartkvist på brädans yta eller röta får ej förekomma.

GOST KLASS 4

lärk gost klass 4

Friska kvistar får förekomma på brädans yta och kanter i obegränsat antal. Svartkvist får förekomma en per meter och enstaka på kanterna. Kådlåpor, märg och blåträ får förekomma.

ENKELFAS FALS 21×143 MM
DUBBELFAS FALS 21×118 / 143 MM
KLÄDSEL- / LOCKBRÄDA 21×93 MM
KLÄDSELBRÄDA 21×118 / 143 MM
LOCKLÄKT 21×45 MM
RAKKANTAD FALS 21×143 MM

LÄNGDER

Panelen finns i längder inom spannet 3 – 5,7 m.

Lockläkt 21×45 mm finns i fallande längder 3 – 5,1 m.

För andra dimensioner och profiler ring 031-7786854.

KUNDANPASSAT

För andra dimensioner och profiler ring 031-7786854. Vi har ett stort lager av råämnen på lager för snabb hyvling av kundanpassade profiler och dimensioner.