LAMINAT MED DIGITALTRYCK

Kärnsund Wood Link levererar högtryckslaminat och laminatpaneler med digitaltryck från Polyrey®.

Polyrey Empreinte laminatpanel med digitaltryck - Kärnsund Wood Link

EMPREINTE®

Ployrey Signature högtryckslamninat med digitaltryck - Kärnsund Wood Link

SIGNATURE

Polyrey® laminat med digitaltryck finns i varianterna Empreinte® laminat med förtryckta dekorer på skiva och Signature® laminat med kundanpassade dekorer. Se mer nedan för produktinformation.

EMPREINTE® PANEL MED DIGITALTRYCK

Polyrey Empreinte laminatpanel med digitaltryck - Kärnsund Wood Link

EMPREINTE® – LAMINATPANEL MED DIGITALTRYCK

Empreinte® laminatpanel levereras med ett urval av digitalt tryckta dekorer på en spånskiva och skyddas med ett lager av lack. Dekorerna är utformade för offentliga miljöer som butiker, hotell, restaurangsektorn, kontor och receptioner. I kollektionen finns det ett flertal unika dekorer inspirerade av aktuella designtrender. Empreinte® laminatpanel är färgbeständig och är tålig mot repor, slag och nötning.

Laminatet är lämpligt för miljöer med krav på hygien tack vare en antibakteriell behandling med Sanitized®. Laminatet är Food Safe, godkänd av IANESCO, och kan användas i samband med livsmedelsberedning.


POLYREY® DEKORER

Polyrey laminat Dekorer Empreinte - Kärnsund Wood Link

BESTÄLL GRATISPROVER

Polyrey® Beställ gratisprover

SIGNATURE® - LAMINAT MED KUNDANPASSAT DIGITALTRYCK

Ployrey Signature högtryckslamninat med digitaltryck - Kärnsund Wood Link

SIGNATURE – LAMINAT MED KUNDANPASSAT DIGITALTRYCK

Polyrey® Signature är anpassning där en egen dekor appliceras som ett digitaltryck och integreras i ett Polyrey® högtryckslaminat eller Reysipur® kompaktlaminat.


MER PRODUKTINFORMATION

_MG_4910_polyrey_signature-710-270

SANITIZED®

Sanitezed® Polyrey® laminat - Kärnsund Wood Link

SANITIZED® ANTIBAKTERIELL BEHANDLING

HPL och kompaktlaminatskivor från Polyrey® har ett antibakteriellt skydd baserat på aktiva silverjoner.

Sanitized® antiseptiska verkan och egenskaper som ex. motståndskraft mot medel för desinfektion och rengöring, medicinska kemikalier, hetta samt fukt är till stor fördel inom områden som:

– Sjukvård

– Matindustrin

– Hygienutrymmen

– Publika lokaler och transportmedel m m

SKYDD GENOM ALLA LAGER

De flesta typerna av laminatprodukter från Polyrey® är behandlad med Sanitized® genom alla lager, så skyddet påverkas inte av slutbearbetning av laminatet.

Skyddet som appliceras i tillverkningsprocessen minskar effektivt förökningen av bakterier under materialets hela livslängd och påverkas heller inte av normal rengöring. Istället är det så att rengöring av laminatet reaktiverar det skydd som kan ha begränsats av överliggande smuts.

IANESCO – KONTAKT MED LIVSMEDEL

HPL-, Melamin- och kompaktlaminatskivor från Polyrey® är godkända för kontakt med livsmedel. Migrationsnivåerna är väsentligt under toleranströsklarna och de påverkar inte maten på något sätt. Specifika migrationtester gäller Formaldehyd och Melamin.

Sanitized®-behandlingen använder inte nanopartiklar och är godkänd för kontakt med livsmedel (Food and Drug Administration). Santized®-behandlingen migrerar inte till andra ämnen den kommer i kontakt med, till skillnad från organiskt baserade behandlingsmetoder.

STÖRRE ÄN 99% EFFEKTIVITET

I kontakt med bakterier, så som Staphylococcus aureus, neutraliserar Ag+ -joner bakterien och hindrar celldelning, vilket begränsar risken för spridning av infektion.

Sanitized® antibakteriell behandling förstör inom 24 timmar mer än 99% av de bakterier den kommer i kontakt med. Sanitized® har testats mot följande bakterier enligt standard JIS Z801 (1).

– Ensenchia coli ATCC 8739

– Enterococcus hirae ATCC 8043

– Listeria monocylogenes ATCC 15313

– Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592

– Staphylococcus aureus ATCC 6538

– Salmonella enteritidis (2) ATCC 13076

– Mycobacterium smegmatis ATCC 19420

(1) Japansk standard, internationellt erkänd av standardiseringsorganisationen (ISO)

(2) 99,84% effektivitet

HÄLSA OCH SÄKERHET

Polyrey® använder inte tungmetaller (t.ex. antimon, kvicksilver eller bly) i sina produktionsprocesser, eller giftiga ämnen (så som antimon, barium, kadmium eller selen), halogener, klor, asbest, ftalater eller bisfenol A. Bärare av trämaterial i melaminbelagda skivor eller HPL-skivor innehåller inte pentaklorfenol.

Polyrey® säkerställer att underleverantörerna inte använder ämnen som potentiellt är föremål för restriktioner enligt REACH. Skivorna har en reducerad nivå av formaldehyd (E1) och en låg VOC emission (klassificerade A).

Kärnsund Wood Link - Ladda hem PDF LADDA HEM LEVERANTÖRENS BROSCHYR

POLYREY® DESIGNVERKTYG