• Cederpanel - Kärnsund Wood Link

CEDERPANEL

Thuja plicata

Ceder är ett av de lättaste träslagen som är kommersiellt tillgängliga. Det är ändå förmågan att stå emot väder och vind som är dess största tillgång. Ceder används ofta till fasadbeklädnad, staket och utomhusmöbler.

Vår ändspontade cederpanel ger flera fördelar så som:

– Professionell finish på ändskarvar
– Mindre spillmaterial
– Snabbare och enklare montering

Vi lagerför även råämnen för snabb hyvling till kundanpassade profiler.

Ceder har en mycket dekorativ rödbrun färg som oljad behåller sin lyster. Vi kan leverera all cederpanel som ett färdigoljat alternativ. Väljer man att inte behandla cederpanel blir den med tiden vackert silvergrå.

YTBEHANDLING OCH BRANDIMPREGNERING

Vår fasadpanel i Ceder kan levereras som färdigoljat alternativ i flera olika utföranden. Vi erbjuder även brandimpregnering tillsammans med vår leverantör som är certifierad för de vanligast förekommande standarderna och testmetoderna.

CERTIFIERAD CEDERPANEL

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.