TEAKPLYWOOD

  • Teakplywood - Kärnsund Wood Link

TEAKPLYWOOD

Teakplywood till snickerier och inredningar.

Med sin stabilitet, hållfasthetsegenskaper, rötbeständiget och allmänna användbarhet anses Teak i många sammanhang som ett av de med eftertraktade träslagen.

Kärnvirket har en gyllene till mellanbrun  färg som mörknar med åldern .

Namnet ”Tectona grandis” – eller ”Burmesisk Teak” refererar till begreppet ”äkta teak” och skall inte förväxlas med andra träslag som använder ordet teak som del av namnet.