Kärnsund Wood Link - karnsund.seKärnsund Wood Link
Cederpanel i kundanpassade dimensioner. Kärnsund Wood Link.Cederpanel i kundanpassade profiler och dimensioner. Kärnsund Wood Link.Cederpanel i kundanpassade profiler och dimensioner. Kärnsund Wood Link.
Edelholzcompact - Kärnsund Wood LinkFanerat kompaktlaminat - Kärnsund Wood Link
Trall med halkskydd från Kärnsund Wood LinkTrall med halkskydd från Kärnsund Wood link - www.karnsund.se
Prefabricerade trädäck - Kärnsund Wood LinkPrefab i hårdträ - Kärnsund Wood Link
Bilinga, Stenpiren Göteborg, projektbilder Kärnsund Wood Link

TRÄMATERIAL DU LETAR EFTER

Välkommen till vår värld av exklusiva trämaterial.

Kärnsund Wood Link har direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i 40 år+. Du kan vara helt säker på att vi kan allt om trä, och att vi kan leverera trämaterial med rätt kvalitet, egenskap och profiler.

– SÅ ATT DU SLIPPER ATT LETA

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

– NATURLIGT HÅLLBARA ALTERNATIV

Certifierat trä från Kärnsund Wood Link

bygg

industri

marin

DOKUMENTATION