Prefabricerade trädäck - Kärnsund Wood LinkPrefab i hårdträ - Kärnsund Wood Link
Hårdträtrall från Kärnsund Wood Link. Bangkirai, Ipe, Cumaru och Termo AskUnderlagsmembran till tralldäck, Kärnsund Wood LinkBitumen underlagsmembran för tralldäck, Kärnsund Wood Link.
Bangkirai trall, Kärnsund Wood LinkDrillFix A4 Rostfri självborrande skruv för trall i hårdträ, Kärnsund Wood LinkDrillFix A4 rostfri självborrande skruv för trall i hårdträ, Kärnsund Wood Link
Növlek dolt montage - Startbox. Kärnsund Wood LinkNövlek® Fästsytem för dolt montage. Kärnsund Wood Link.Növlek fästsystem för dolt montage av trall, Kärnsund Wood Link
cloud-bannerÖverliggare i Jatoba från Kärnsund Wood Link
DoubleDeck kompossittrall, Kärnsund Wood LinkDoubleDeck kapslad komposittrall
Cederspån, PEFC­­™, Kärnsund Wood LinkCederspån, PEFC™, Kärnsund Wood LinkCederspån, PEFC™, Kärnsund Wood Link
Ny produkt, IPe trall, Kärnsund Wood LinkIpe trall för dolt montage, Kärnsund Wood LinkIPe trall, Kärnsund Wood Link.Ipe trall
Kärnsund Wood Link - karnsund.seKärnsund Wood Link

FÖR BYGGHANDLAREN

Hjälp för dig som är bygghandlare.

Kundcenter 031-7786854 / order@karnsund.se

OM DU ÄR KONSUMENT

All försäljning av byggprodukter sker via bygghandeln.

Övriga produkter säljs bara direkt till företagskunder.

FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI

Hjälp för dig som arbetar i den tillverkande industrin.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

FÖR BÅTVARVEN

Hjälp för dig som är båtbyggare.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

Növlek dold infästning av hårdträtrall. Kärnsund Wood Link.
Överliggare i Sbirisk Lärk
Sommarhälsning och öppettider, Kärnsund Wood Link.
Överliggare i Jatoba FSC®, Kärnsund Wood Link
Ny produkt - Termopanel värmebehhandlad Furu, Kärnsund Wood Link
Fredrik Olofsson, Industrisäljare, Kärnsund Wood Link
Kärnsund Wood Link är ny distributör av laminat från Resopal ®
Kärnsund lanserar ny trallprodukt, Termotrall Ask.
Johannes Burgman, Kärnsund Wood Link
Cederpanel Riksbyggen Brf Viva Guldheden Göteborg, Kärnsund Wood Link.
Kvartsågad Teaklist som bredvara. Kärnsund Wood Link.
Exklusiv bastupanel från Kärnsund Wood Link.

TRÄMATERIAL DU LETAR EFTER

Välkommen till vår värld av exklusiva trämaterial.

Kärnsund Wood Link har direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i 40 år+. Du kan vara helt säker på att vi kan allt om trä, och att vi kan leverera trämaterial med rätt kvalitet, egenskap och profiler.

– SÅ ATT DU SLIPPER ATT LETA

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

– NATURLIGT HÅLLBARA ALTERNATIV

Certifierat trä från Kärnsund Wood Link

bygg

industri

marin

DOKUMENTATION