ÖVERLIGGARE

Jatoba

  • Överliggare i Jatoba FSC®, Kärnsund Wood Link

ÖVERLIGGARE I JATOBA

Överliggare i det vackra och hållbara träslaget Jatoba.

Kompletterar vårt sortiment av trall i hårdträ och ger en vacker inramning av trädäcket.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

fsc swe 120