ÖVERLIGGARE I JATOBA

Överliggare i det vackra och hållbara träslaget Jatoba.

Kompletterar vårt sortiment av trall i hårdträ och ger en vacker inramning av trädäcket.

CERTIFIERAD JATOBA

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

ÖVERLIGGARE 41×135 MM RUNDAD ÖVERDEL

Längd 3400 mm.