NY INKÖPARE

Kärnsund Wood Link - Sommaren och öppettider
Exklusiv bastupanel från Kärnsund Wood Link.
Ny produkt - Spännverktyg till trallvirket, Kärnsund Wood Link.
Hållbart trä som håller. Azobe från Kärnsund Wood Link.
Årets bästa byggnad i Göteborg 2019
Növlek dold infästning av hårdträtrall. Kärnsund Wood Link.
Överliggare i Sbirisk Lärk