Bilinga hårdträ till Sopsugen i Kungälv - Kärnsund Wood Link

EXPERTER PÅ EXTRA HÅLLBART HÅRDTRÄ

Nu är den snart klar – den spektakulära sopsugen i Kungälv.

När denna miljösmarta byggnad växer fram i Kungälv är det med det extra hållbara och FSC®-certifierade träslaget Bilinga från Kärnsund Wood Link.

Bilinga är ett starkt och tåligt hårdträ som utan tillförda gifter står emot väder och vind. Denna fantastiska byggnad kommer att bli ännu vackrare med åren då träfasaden åldras på ett naturligt sätt. Läs mer om sopsugen på Kungälv Kommuns webbsida.

CERTIFERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

HANS PETTERSSON

HANS PETTERSSON

T. +46 31 778 68 59
F. +46 31 16 33 96
hans.pettersson@karnsund.se