Prefab i hårdträ - Kärnsund Wood Link

KÄRNSUND SATSAR VIDARE PÅ PREFAB

Kärnsund Wood Link har under många år levererat skräddarsydda och miljöcertifierade produkter i hårdträ till byggsektorn i samarbete med bygghandeln. Nu förtätar vi samarbetet med vår leverantör Wijma Kampen B.V. och lägger successivt till nya produktområden och fler förädlingsgrader av prefabricerade leveranser.

På Kärnsund Wood Link har levererat expertis, material och prefabricerade lösningar i extra hållbara träslag till byggsektorn i mer än 40 år. Vid det här laget så vill vi påstå att vet vi vad vi talar om. Vi har lång erfarenhet av olika typer av projekt och vi hjälper våra kunder att navigera rätt avseende materialval och de mest kostnadseffektiva lösningarna.

– Så att det blir rätt från början.

Tillsammans med vårt nätverk av leverantörer har vi hög förmåga och kapacitet att leverera stora projekt. Vi har full kontroll på hela kedjan från materialförsörjning till färdig produkt. Vilket gör det möjligt att säkerställa leveranser baserade på trämaterial som kräver lång ledtid från skog till färdig leverans.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om våra olika produktområden för prefabricerade leveranser i hårdträ.

HANS PETTERSSON

HANS PETTERSSON

T. +46 31 778 68 59
F. +46 31 16 33 96
hans.pettersson@karnsund.se