Hållbarhetsansvarig-Josefine-Häggström

NY INKÖPARE

Exklusiv bastupanel från Kärnsund Wood Link.
Årets bästa byggnad i Göteborg 2019
Överliggare i Sbirisk Lärk
Överliggare i Jatoba FSC®, Kärnsund Wood Link
Ny produkt - Termopanel värmebehhandlad Furu, Kärnsund Wood Link
Fredrik Olofsson, Industrisäljare, Kärnsund Wood Link