Kärnsund Wood Link expanderar i Finland

KÄRNSUND WOOD LINK FORTSÄTTER ATT EXPANDERA

OY Skandinaviska Träimport

ANSTÄLLER NY SÄLJARE I FINLAND

I höstas lanserade Kärnsund Wood Link sin satsning på försäljning till bygghandeln i Finland genom ett kraftigt utökat byggsortiment i det finska dotterbolaget OY Skandinaviska Träimport Ab. Nu förstärker vi ytterligare och har anställt Heikki Leppänen som kommer att ansvara för säljutvecklingen mot byggsegmentet.

”Vi är både stolta och glada att ha lyckats att fånga en så kompetent kraft som Heikki, han kommer att sätta Träimport rejält på kartan och blir en stark affärspartner för våra kunder i bygghandeln.” – säger Kjell Kärnsund, styrelseordförande i Skandinaviska Träimport.

Heikki har en solid erfarenhet av försäljning av trä och träbaserade material till bygghandeln sedan 25 år tillbaka. Hans kunskaper, erfarenheter och förståelse för bygghandelns affärsprocesser gör honom till värdefullt bollplank för enskilda bygghandlare och bygghandelskedjor oavsett om det handlar om säljstöd i butiken, lager- och logistik eller marknadsstöd.

Han är dessutom en riktig ”lirare” som gitarrist, sångare och kompositör med en egen platta innanför bältet.

Välkommen Heikki!

OY Skandinaviska Träimport

KÄRNSUND WOOD LINK CONTINUES TO EXPAND IN FINLAND

Last fall launched Kärnsund Wood Link its focus on sales to the building materials trade in Finland through a greatly expanded range of wood based construction materials in the Finnish subsidiary Oy Skandinaviska Träimport Ab. Now we are reinforcing the venture even further by hiring Heikki Leppänen who will be responsible for sales development towards the construction segment.

”We are equally proud and pleased to have been able to secure such a skilled force as Heikki, he will put Träimport solidly on the map and is a strong speaking partner for our customers in the building materials trade.” – Says Kjell Kärnsund, Chairman of Skandinaviska Träimport.

Heikki has a solid experience in sales of wood and wood-based materials to the building materials trade since 25 years. His knowledge, experience and understanding of the industry business processes makes him a valuable speaking partner for individual merchants as well as for group level organizations, whether it is in-store sales support, warehouse and logistics solutions or marketing support.

He is not only a business professional, Heikki is also a creative guitarist, singer and composer with a solo album on his resume.

Welcome Heikki!