Bastupanel i Ceder - Kärnsund Wood Link

NY PRODUKT – BASTUPANEL I CEDER

Nu är den här! Vår efterfrågade bastupanel i Ceder som som kompletterar vårt sortiment av panel och lav i Al & Asp.

Bastupanelen i Ceder är i princip kvistfri och är något för de kunder som inte vill kompromissa när det gäller funktion och utseende. Panelen finns i Softline profil i dimensionen 11×92 mm.