Kärnsund Wood Link lanserar nyt program för laminatprodukter

KÄRNSUND BREDDAR PRODUKTSORTIMENTET

NU LANSERAR VI VÅRT NYA PROGRAM FÖR LAMINAT

Kärnsund Wood Link blir ny återförsäljare i Sverige för det mycket breda programmet av laminat från Polyrey®.

Nu lanserar vi ett heltäckande sortiment av högtryckslaminat, kompaktlaminat och melaminskivor i ett flertal olika produktvarianter.

Samtidigt tar Kärnsund Wood Links finska dotterbolag Träimport upp produkterna på den finska marknaden.