Läktrall 34x145 mm finns nu på lager - Kärnsund Wood Link

SIBIRISK LÄRKTRALL I NYA DIMENSIONER PÅ LAGER

Nu har vi utökat lagersortimentet med två nya dimensioner.

Trall 34×145 mm

Regel 45×170 mm

SIBIRISK LÄRK I EN BÄTTRE SORTERING

Kvalitetsklasser på sågat timmer ifrån Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83 i sorteringarna 1 – 6. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led.