• Sibirisk Lärktrall - Kärnsund Wood Link

LÄRKTRALL

Larix sibirica

Vår lärktrall är i Sibirisk Lärk som är ett tätvuxet träslag med en stor andel av kärnträ. Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl a på grund av ett högt innehåll av syra och harts.

Sibirisk Lärk ifrån Kärnsund Wood Link växer i ett område med permafrost i Sibirien som ger en extremt långsam tillväxt, och en lärktrall med mycket täta årsringar.

INGA TILLFÖRDA GIFTER

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Sibirisk Lärk är därför ett extra bra val där människor och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

Väljer du att inte ytbehandla Sibirisk Lärk och rengör trallen regelbundet blir den med tiden vackert silvergrå och smälter då naturligt in i omgivningen. Även om Sibirisk Lärk har en naturlig motståndskraft mot röta så minskar sprickbildning och trädäckets livslängd förlängs om man gör en ytbehandling. Läs mer om skötsel och ytbehandling i vårt produktblad.

CERTIFIERAD SIBIRISK LÄRKTRALL

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

LÄRKTRALL I EN BÄTTRE SORTERING

Kvalitetsklasser på sågat timmer från Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83 i sorteringarna 1 – 6. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led.

Vår lärk sorteras första gången vid sågning i Ryssland där vi plockar bort kvalitetssorteringarna 5 & 6. När sedan hyvlingen görs i Sverige sker ytterligare en sortering för att säkerställa en hög och jämn kvalitet som bara är baserat på klasserna 1 – 4 med en begränsad del av klass 4.

Nedan följer en förenklad beskrivning av sorteringsbegrepp för sågad vara enligt GOST. Bilderna nedan visar hyvlad vara.

GOST KLASS 1

lärk gost klass 1

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 14 mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kådlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

GOST KLASS 2

lärk gost klass 2

Friska kvistar upp till två per meter och med en max diameter på 18 mm får förekomma på brädans yta och enstaka mindre på kanterna. Kådlåpor får förekomma i mycket begränsad omfattning. Märg får förekomma i begränsad omfattning. Svartkvist, blåträ eller röta får ej förekomma varken på yta eller kant.

GOST KLASS 3

lärk gost klass 3

Friska kvistar upp till tre stycken per meter och med en max diameter på 25 mm får förekomma på brädans yta och i begränsad omfattning på kanterna. Kådlåpor och blåträ får förekomma i begränsad omfattning. Märg får förekomma och svartkvist på kanter får förekomma enstaka. Svartkvist på brädans yta eller röta får ej förekomma.

GOST KLASS 4

lärk gost klass 4

Friska kvistar får förekomma på brädans yta och kanter i obegränsat antal. Svartkvist får förekomma en per meter och enstaka på kanterna. Kådlåpor, märg och blåträ får förekomma.

SIBIRISK LÄRKTRALL 28×120 MM SLÄT/SLÄT
SIBIRISK LÄRKTRALL 34×145 MM SLÄT/SLÄT
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×45 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×70 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×95 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×120 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×145 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×170 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKREGEL 45×195 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKSTOLPE 70×70 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKSTOLPE 90×90 MM HYVLAD
SIBIRISK LÄRKSPARR 150×150 MM SÅGAD