Nya dimensioner av panel i Sibirisk Lärk på lager - Kärnsund Wood Link

SIBIRISK LÄRKPANEL I NYA DIMENSIONER PÅ LAGER

Nu har vi utökat lagersortimentet med tre nya dimensioner av lärkpanel.

– Rakkantad fals 21×143 mm

– Dubbelfas fals 21×118 mm och 21×143 mm

SIBIRISK LÄRK I EN BÄTTRE SORTERING

Kvalitetsklasser på sågat timmer ifrån Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83 i sorteringarna 1 – 6. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led.