Överliggare i Jatoba FSC®, Kärnsund Wood Link

NY ÖVERLIGGARE I JATOBA

Nu finns vår nya överliggare i det vackra och hållbara träslaget Jatoba på lager.

Profiler och dimensioner

ÖVERLIGGARE 41×135 MM RUNDAD ÖVERDEL

Finns på lager i längden 3400 mm.

Ring 031-778 68 54 för mer information.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

fsc swe 120