Överliggare i Sbirisk Lärk

NY ÖVERLIGGARE I SIBIRISK LÄRK

Nu finns vår nya överliggare i Sibirisk Lärk lager.

Profiler och dimensioner

ÖVERLIGGARE 34×145 MM RUNDAD ÖVERDEL

Finns på lager i längden 4000 mm men kan även beställas i längderna 3000 mm och 5100 mm.

Ring 031-778 68 54 för mer information.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.