Kärnsund Wood Link är ny distributör av laminat från Resopal ®