TERMOTRALL FURU

Termotrall Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termotrall Furu är en värmebehandlad trall som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad och rengörs regelbundet med tiden blir silvergrå, och då på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen. Vill man bevara färgen och lägger tralldäcket under bar himmel eller där solen kommer åt bör man oljebehandla trallen.

Värmebehandlingen gör också att trallen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än t ex tryckimpregnerad trall.

Termotrall Furu har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Detta trallvirke är därför ett bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

CERTIFIERAD TERMOTRALL FURU

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

TERMOTRALL  FURU  26 x 117 MM FINRILLAD/SLÄT
TERMOTRALL  FURU  26 x 140 MM FINRILLAD/SLÄT
TERMO FURU 42×42 MM RIBBA
TERMO FURU 42×68 MM REGEL
TERMO FURU 42×92 MM REGEL
TERMO FURU 42×117 MM REGEL
TERMO FURU 42×140 MM REGEL
TERMO FURU 42×167 MM REGEL
TERMO FURU 42×190 MM REGEL