• Termopanel Furu, Kärnsund Wood Link

TERMOPANEL FURU

Termopanel Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termopanel Furu är en värmebehandlad panel som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad med tiden blir silvergrå, och smälter då på ett naturligt sätt in i omgivningen. Värmebehandlingen gör också att panelen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än traditionell panel.

CERTIFIERAD TERMOPANEL FURU

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

DUBBELFAS FALS PANEL 20×140 MM HYVLAD
RAKKANTAD FALS PANEL 20×140 MM HYVLAD
KLÄDSELBRÄDA 20×140 MM HYVLAD

KORTFAKTA

– Längder: 3-4,8 m

– Torkad

– Åtgång panel: c a 7,7 lpm/kvm

– Certifikat: PEFC™