• Termopanel Furu, Kärnsund Wood Link

TERMOPANEL FURU

Termopanel Furu är ett miljövänligt alternativ som har en hög motståndskraft mot röta på grund av den värmebehandling trämaterialet har gått igenom.

Termopanel Furu är en värmebehandlad panel som har en jämn brun nyans som om den lämnas obehandlad med tiden blir silvergrå, och smälter då på ett naturligt sätt in i omgivningen. Värmebehandlingen gör också att panelen har en bra formstabilitet och är mindre benägen att spricka än traditionell panel.

CERTIFIERAT TRÄ

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

TERMOPANEL FURU 20×140 MM DUBBELFAS FALS
TERMOPANEL FURU 20×117 MM RAKKANTAD FALS
TERMOPANEL FURU 20×140 MM RAKKANTAD FALS
TERMOPANEL FURU 20×140 MM KLÄDSELBRÄDA
TERMO FURU 42×42 MM RIBBA
TERMO FURU 42×68 MM REGEL
TERMO FURU 42×92 MM REGEL
TERMO FURU 42×117 MM REGEL
TERMO FURU 42×140 MM REGEL
TERMO FURU 42×167 MM REGEL
TERMO FURU 42×190 MM REGEL