Hårdträ till Pyttebron - Kärnsund Wood Link

PYTTEBRON FÅR NYTT LIV

När den gamla järnbron i Ängelholm från 1904 får nytt liv är det med det extremt hårda och tåliga träslaget Azobe från Kärnsund Wood Link.

Pyttebron är nu mer vacker än någonsin och säkrad för många generationer framöver. Här kan alla Ängelholmsbor och besökande fortsätta att njuta av den mycket fina miljön.

Kärnsund Wood Link skräddarsyr projektspecifika leveranser av hållbara trämaterial för stora byggprojekt eller där unika anpassningar krävs. I det här fallet handlar det om en gångyta på bron utförda i prefabricerade element i träslaget Azobe som läggs på kraftiga balkar i Ek. Tack vare en exakt måttanpassning kunde trädäcket läggas snabbt, kvaliteten säkras, och spara såväl tid som pengar utan onödigt spill.

På Kärnsund Wood Link är vi specialister på leveranser av anpassade lösningar i extra hållbara hårdträ till stora byggprojekt. Tillsammans med arkitekter och beställare är vi med tidigt i processen för att optimera och säkerställa, funktion, utseende och leverans.

HANS PETTERSSON

HANS PETTERSSON

T. +46 31 778 68 59
F. +46 31 16 33 96
hans.pettersson@karnsund.se