Trall för dolt montage, Sibirisk Lärk, Kärnsund Wood Link

NY SIBIRISK LÄRKTRALL FÖR DOLT MONTAGE

Nu finns vår nya trall i Sibirisk Lärk för dolt montage på lager.

Dimension 28×145 mm

Ring 031-778 68 54 för mer information.

SIBIRISK LÄRK I EN BÄTTRE SORTERING

Kvalitetsklasser för sågat timmer ifrån Ryssland är reglerat enligt standarden GOST 26002-83. Vi lagerför bara de bästa kvaliteterna efter att vi har sorterat ut dessa i två led.