Fredrik Olofsson, Industrisäljare, Kärnsund Wood Link

KÄRNSUND WOOD LINK FÖRSTÄRKER INDUSTRISEGMENTET

ANSTÄLLER EN NY INDUSTRISÄLJARE

Kärnsund Wood Link hjälper träförädlande industri med smarta och effektiva val av träbaserade material för en ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Som ett led i att öka servicenivån för våra kunder i industrisegmentet har vi nu anställt en ny industrisäljare.

Vår långsiktiga satsning på hög kvalitet i allt har skapat många långa kundrelationer där vi hjälper våra kunder i den tillverkande industrin tidigt i processen med att optimera material och produktion.

Kärnsund Wood Links framgångar är tätt knutna till de högkvalitativa och kundanpassade produkter vi säljer, och det faktum att alla våra säljare är ”trämänniskor” ut i fingerspetsarna med kunskap om och erfarenhet av och kunskap om våra kunders processer. ”Våra kunder skall ha rätt att begära att det blir rätt från början när de handlar träbaserade material från oss, och att vi kan optimera leveranserna så att de bidrar till konkurrenskraftiga affärer för dem.” – säger Mats Asserlind, COO på Kärnsund Wood Link.

Nu har vi har adderat Fredrik Olofsson som en stark tillgång i vårt säljteam mot våra industrikunder. Fredrik kommer med sina erfarenheter av processerna från produktveckling till färdig produkt och logistiklösningar rakt in i vårt arbetssätt.

”Fredriks erfarenhet som projektsäljare och av att driva kundanpassade leveranser gör honom till ett kompetent bollplank för våra industrikunder. I ett led att bli ännu bättre på att följa vårt motto ”Rätt är Bättre” blir Fredrik en viktig kugge för hur vi kan spetsa till vårt kundstöd.” – Säger Olof Kärnsund, CEO på Kärnsund Wood Link.

Fredrik intresse för trä är inte begränsat till arbetet. På fritiden hittar du honom i snickarverkstaden snidande på nya trämöbler, eller i skogen på jakt efter trämaterial eller älg.

Välkommen Fredrik!

OM KÄRNSUND WOOD LINK

Kärnsund Wood Link bildades 1971 och vi har sedan dess levererat trä- och träbaserade material från leverantörer över hela världen. Idag har vi vårt säte i Kållered söder om Göteborg och utgör tillsammans med det finska dotterbolaget OY Skandinaviska Träimport en koncern med ca 25 medarbetare. Tillsammans omsätter koncernen ca 200 MSEK. På Kärnsund Wood Link har vi direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i mer än 40 år.

Med hjälp av vårt globala nätverk av leverantörer levererar vi allt från konstruktionsstöd till färdig vara. Vi importerar alltid direkt utan mellanhänder för att säkerställa pris, kvalitet och tillgång. I samarbete med ledande leverantörer arbetar vi aktivt tillsammans med våra kunder för att kunna leverera produkter som är framtagna för deras specifika behov. Oavsett om detta gäller anpassade dimensioner och kvalitetssortering till båtvarven, specialanpassade material till träförädlande industrin eller ett effektivt sortiment av produkter till bygghandeln.

Kontakt: Olof Kärnsund, T. +46 31 778 68 50, olof.karnsund@karnsund.se