ODLAD FSC® TEAK KÄRNSUND WOOD LINK
pyrozip® Brandskyddat trä med valfri kulörpyrozip® Brandskyddat trä
Bangkirai Simonsland projektbild Kärnsund Wood Link
Träkomposit Bullerskärm Kärnsund Wood Link

FÖR BYGGHANDLAREN

Hjälp för dig som är bygghandlare.

Kundcenter 031-7786854 / order@karnsund.se

OM DU ÄR KONSUMENT

All försäljning av byggprodukter sker via bygghandeln.

Övriga produkter säljs bara direkt till företagskunder.

FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI

Hjälp för dig som arbetar i den tillverkande industrin.

Kundcenter 0382-464 70 / goteborg@holmtravaror.se

Holm Trävaror

FÖR BÅTVARVEN

Hjälp för dig som är båtbyggare.

Kundcenter 031-7786850 / order@karnsund.se

TRÄMATERIAL DU LETAR EFTER

Välkommen till vår värld av exklusiva trämaterial.

Kärnsund har direktimporterat och levererat exklusiva trämaterial till den träförädlande industrin, båtvarven och bygghandeln i 50 år+. Du kan vara helt säker på att vi kan allt om trä, och att vi kan leverera trämaterial med rätt kvalitet, egenskap och profiler.

– SÅ ATT DU SLIPPER ATT LETA

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

– NATURLIGT HÅLLBARA ALTERNATIV

bygg

industri

marin

DOKUMENTATION